474 Nájmy bytů a prostor k podnikání

474 Nájmy bytů a prostor k podnikání

HRADEC KRÁLOVÉ čtvrtek 12.4.2018,  9 - 14 hod

Lektor:  Mgr. Bc. Zdeňka Paukertová, právník - profesně se zabývá problematikou nájmů a pronájmů

Cena: 1 700 Kč s DPH
bez DPH: 1 700 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

Do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mailvyplňte jméno, datum a místo narození (údaje pro certifikát dle § 20 zákona 312/2002 Sb.) všech přihlášených účastníků

 


Místo konání:

HRADEC KRÁLOVÉ, ADALBERTINUM, Československé armády 300/22, u zastávky trolejbusů 2 a 6, možnost parkování před budovou


Odkaz na mapu zde:

https://mapy.cz/zakladni?x=15.8303742&y=50.2106064&z=17&source=pubt&id=15209127


Prezence od 8,30

Seminář 9-14 hodin

 


 

Vzdělávací program „Nájmy bytů a prostor k podnikání“ je určen zejména starostům, zastupitelům, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zajišťujícím agendu správy a hospodaření s majetkem obce, zejména pak pronájem bytového fondu a nebytových prostor,  a to především v návaznosti na nutnou znalost příslušných právních předpisů z oblasti nájemních vztahů. Vhodný je i pro pracovníky, zajišťující agendu evidence obyvatel.

 Hlavními cíli pak jsou:

 • Interpretace  základních pojmů a institutů  této oblasti
 • Dobrá orientace v příslušných právních předpisech
 • Schopnost aplikace v praxi

 PROGRAM:   Prezentace v programu PowerPoint

 Program:

 1. Přehled právních předpisů
 2. Pojem byt a nebytový prostor
 3. Obecná nájemní smlouva – forma smlouvy, dobrá víra a její vliv na uzavření smlouvy, doba nájmu, skončení nájmu,
 4. Nájemné a jeho druhy, způsob určení nájemného a jeho změny
 5. Plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor
 6. Práva a povinnosti pronajímatele
 7. Práva a povinnosti nájemce
 8. Společný nájem – členové domácnosti, přechod nájmu, dědění nájmu
 9. Podnájem a ubytování
 10. Služební byty a byty zvláštního určení
 11. Společenství vlastníků jednotek

 

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.


BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček

 
Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®