504 Evidence obyvatel

504 Evidence obyvatel

PLZEŇ, pátek 7.12.2018, 9,30-14 hodin    

Lektor:  Mgr Jaroslava Ježková - právník, vedoucí oddělení matrik a státního občanství krajského úřadu Libereckého kraje

Cena: 1 700 Kč s DPH
bez DPH: 1 700 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete certifikát dle § 20 zákona 312/2012 Sb. vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje datum a místo narození.


 Místo konání: 

PLZEŇ, Best Western hotel Trend, Kovářská 2844/13a, cca 250 m od autobusového nádraží, možnost parkování před budovou

Odkaz na mapu zde:

http://mapy.cz/zakladni?x=13.3694274&y=49.7469766&z=17&source=firm&id=2129534

Prezence od 9,00 hodin

Seminář 9,30 - 14 hodin


Vzdělávací program Evidence obyvatel je určen úředníkůmzejména pracovníkům ohlašoven a starostům a místostarostům v obcích, kde není zařazen úředník podle zákona č. 312/2002 Sb., a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů hmotného i procesního práva s akcentováním změn, přijatých novým Občanským zákoníkem.

Lektorka s účastníky semináře probere změny v zákoně o EO a vysvětlí nové instituty z občanského zákoníku týkající se EO:

1)      vybraná ustanovení části první a druhé – např. právní osobnost, právní jednání, místo úmrtí, zletilost, přiznání svéprávnosti, podpůrce, zastoupení členem domácnosti, omezení svéprávnosti, nezvěstnost, prohlášení za mrtvého;

2)      vybraná ustanovení části třetí a čtvrté – vlastnictví, vznik vlastnictví, užívací právo, nájem bytu, nájemní smlouva, zvláštní druhy nájmu, podnájem a podnájemní smlouva, ubytovací smlouva, pacht, výměnek.

Hlavními cíle semináře

  • Výklad základních institutů ZR a ISVS a zejména pak agend evidence obyvatel
  • Dobrá orientace v právních předpisech
  • Schopnost samostatně a správně postupovat v rámci daných působností

PROGRAM:   

  1. Historie a vývoj evidence obyvatelstva na našem území
  2. Přehled právních předpisů
  3. Základní registry a informační systémy veřejné správy
  4. Zákon o evidenci obyvatel

         Definice, pojmy, subjekty údajů, výkon státní správy, územní členění státu a územní samospráva, ISEO – obsah, zapisovatelé           a uživatelé, zdroje ISEO – příklady z praxe.

  1. Poskytování údajů z ISEO

         Rozsah a zákonné vymezení, poskytování údajů z ISEO a z manuálních evidencí, speciální součinnost.

  1. Trvalý pobyt

         Definice, trvalý pobyt narozeného dítěte, praktické příklady - zápis dítěte, jehož oba rodiče jsou státní občané ČR;  jeden rodič ČR a druhý cizinec;  oba rodiče cizinci. Zápis do ISEO – dítě narozené jako cizinec, k němuž bylo určeno otcovství občanem ČR až po jeho narození.

         Změna místa trvalého pobytu – osobní podání, podání na základě zákonného zastoupení   a na základě zmocnění. Povinnosti občana. Povinnosti ohlašovny. Zvláštní postupy ohlašovny a výklad k postupům podle správního řádu.

  1. Správní poplatky

      8. Kontrola výkonu přenesené působnosti


Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček

 


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®