508 Řízení o přestupcích dle zákona 250/2016 Sb.

508 Řízení o přestupcích dle zákona 250/2016 Sb.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, úterý 29.1.2019,  9 - 16 hodin

Lektor: Mgr. Pavlína Kroupová, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje

Cena: 2 100 Kč s DPH
bez DPH: 2 100 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb., vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje datum a místo narození.


Místo konání: 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, hotel MALÝ PIVOVAR, Karla IV. 8-10, cca 50 m od náměstí

Odkaz na mapu zde:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4757934&y=48.9734092&z=17&source=firm&id=1960516

Prezence od 8,30

Seminář 9,00 - 16 hodin - prodloužený seminářHlavním účelem semináře je účastníky seznámit s reformou správního trestání – se zákonem č. 250/2016 Sb.

Seminář je určen především úředníkům územních samosprávných celků zajišťujícím výkon agendy správního trestání (tedy dnešních přestupků nebo jiných správních deliktů fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob).

Nový zákon se mimo pracovníků, řešících přestupky proti občanskému soužití a majetku, se  týká i pracovníků, řešících přestupky v oblastech:

- dopravy,

- územního plánování a stavebního řádu,

- státní památkové péče,

- vnitřní správy,

- životního prostředí,

- živnostenského podnikání,

- sociálních služeb,

- sociálně-právní ochrany dětí,

- zdravotnictví,

- členů komisí k projednávání přestupků obcí

- státních zaměstnancům orgánů státní správy

  Cílem semináře je zejména:

- uvést účastníky do právní úpravy správního trestání podle zák. č. 250/2016 Sb.

- napomoci účastníkům v orientaci v zák. č. 250/2016 Sb.

- v představení nových institutů, které upravuje zák. č. 250/2016 Sb.

- poukázat na zvláštní úpravy (odchylky) oproti obecné úpravě v zák. č. 500/2004 Sb.

- zdůraznit nové kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu stanovené zák. č. 250/2016 Sb..

Důležité upozornění:

V průběhu semináře nemůže být paní lektorkou poskytnut výklad k jednotlivým speciálním typům řízení v oblasti správního trestání, upravených cca ve 250 zvláštních zákonech.Seminář je akreditovaný u MV ČR, účastnící obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.


Vylosovaný účastník semináře obdrží od vzdělávací agentury pozornost. Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®