480 Ověřování podpisů a listin

480 Ověřování podpisů a listin

HRADEC KRÁLOVÉ čtvrtek 26.4.2018,     9-14 hodin

Lektor: Mgr. Jaroslava Ježková, právník, vedoucí odd. matrik a státního občanství, Krajský úřad Libereckého kraje

Cena: 1 700 Kč s DPH
bez DPH: 1 700 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete certifikát dle § 20 zákona 312/2012 Sb. vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje jméno, datum a místo narození.


Místo konání: 

HRADEC KRÁLOVÉ, ADALBERTINUM, Československé armády 300/22, u zastávky trolejbusů 2 a 6, možnost parkování před budovou


Odkaz na mapu zde:
https://mapy.cz/zakladni?x=15.8303742&y=50.2106064&z=17&source=pubt&id=15209127

Prezence od 8,30
Seminář 9-14 hodin


Vzdělávací program „Ověřování podpisů a listin“ je určen úředníků, starostům a místostarostům - ověřujícím osobám územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace se zahrnutím změn daných novým Občanským zákoníkem, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

 

Program:

 1)      Vybraná ustanovení z nového občanského zákoníku vztahující se k ověřování a výklad k nim

 2)      Přehled právních předpisů a informací MV

 3)      Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování

 4)      Působnost na úseku vidimace a legalizace

 5)      Vidimace – výklad a ukázky viditelných zajišťovacích prvků a praktické ukázky listin opatřených některými druhy zajišťovacích prvků a posuzování, zda tyto prvky jsou nebo nejsou součástí obsahu právního významu listin.

 6)      Legalizace – výklad a příklady z praxe

 7)      Vybraná společná ustanovení, správní poplatky, správní řád, notářský řád.

 


Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček

 


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®