513 Zadávání veřejných zakázek

513 Zadávání veřejných zakázek

ČESKÉ BUDĚJOVICE, pátek 22.2.2019   9-14 hodin

Lektor: JUDr. Luboš Průša, advokát s mnohaletými zkušenostmi z veřejné správy (tajemník, starosta, krajský radní).

Cena: 1 800 Kč s DPH
bez DPH: 1 800 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete certifikát dle § 20 zákona 312/2012 Sb. vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje datum a místo narození.


Místo konání: 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, hotel Malý Pivovar, Karla IV. 8-10, cca 50 m od náměstí


Odkaz na mapu zde:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4757934&y=48.9734092&z=17&source=firm&id=1960516


Prezence od 8,30

Seminář 9 - 14 hodin


Vzdělávací program „Zadávání veřejných zakázek“ má být nápomocen starostům, zastupitelům, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří mají působnost na úseku zadávání veřejných zakázek a následného uzavírání smluvních vztahů, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek a nového Občanského zákoníku, ale i ustanovení správního řádu a soudního řádu správního, jejichž znalost je nutná při vyřizování námitek a podnětů k přezkoumání úkonů zadavatele ze strany ÚOHS a soudu.

 

PROGRAM:   Prezentace v programu PowerPoint

I. Obecný úvod

1. Základní zásady zadávání veřejných zakázek

2. Dělení zakázek podle předmětu

3. Dělení zakázek podle předpokládané hodnoty

4. Výjimky z působnosti zákona

5. Druhy zadávacích řízení

 

II. Vlastní proces zadávání zakázek

6. Zahájení zadávání zakázky, výběr druhu řízení

7. Lhůty pro zadávání

8. Zahájení zadávacího řízení

9. Zadávací dokumentace

10. Kvalifikační předpoklady

11. Hodnotící komise

12. Zvláštní postupy zadávání( rámcová smlouva, soutěžní dialog, elektronická aukce , soutěž o dílo)

12. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

13. Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

14. Zrušení zadávacího řízení

 

III. Přezkoumání úkonů zadavatele

15. Námitky

16. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

17. Nápravná opatření

 

IV. Uveřejňování úkonů a zakázky malého rozsahu

V. Koncesní zákon

VI. Nejvýznamnější změny zákona provedené velkou novelizací, předpoklad dalšího vývoje právní úpravy

VII. Nejčastější problémy při zadávání v praxi

- příklady, rozprava, rozbor nejčastějších pochybení a jak jim předcházet

 

VIII. Smlouvy

  1. Relativní majetková práva - závazky
  2. Spojení úpravy závazkových vztahů a smluv z občanského a obchodního zákoníku do jediné úpravy v NOZ (absolutní a relativní obchod, neobchod)
  3. Finanční služby
  4. Změny v obsahu závazků, změny v zavázaných osobách
  5. Zánik závazků
  6. Závazky z právního jednání se zvláštním zaměřením na kupní smlouvu a smlouvu o dílo


Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.


BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®