499 Ověřování podpisů a listin

499 Ověřování podpisů a listin

PLZEŇ, úterý 20.11.2017   9,30 - 14 hodin       

Lektor:  Mgr. Jaroslava JEŽKOVÁ - právník, vedoucí oddělení matrik a státního občanství krajského úřadu Libereckého kraje

Cena: 1 700 Kč s DPH
bez DPH: 1 700 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete certifikát dle § 20 zákona 312/2012 Sb. vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje jméno, datum a místo narození.


Místo konání: 

PLZEŇ, Best Western hotel Trend, Kovářská 2844/13a, cca 250 m od autobusového nádraží, možnost parkování před budovou

Odkaz na mapu zde:

http://mapy.cz/zakladni?x=13.3694274&y=49.7469766&z=17&source=firm&id=2129534

Prezence od 9,00 hodin

Seminář 9,30 - 14 hodin
Vzdělávací program „Ověřování podpisů a listin“ je určen úředníků, starostům a místostarostům - ověřujícím osobám územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace se zahrnutím změn daných novým Občanským zákoníkem, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

 

Program:

 1)      Vybraná ustanovení z nového občanského zákoníku vztahující se k ověřování a výklad k nim

 2)      Přehled právních předpisů a informací MV

 3)      Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování

 4)      Působnost na úseku vidimace a legalizace

 5)      Vidimace – výklad a ukázky viditelných zajišťovacích prvků a praktické ukázky listin opatřených některými druhy zajišťovacích prvků a posuzování, zda tyto prvky jsou nebo nejsou součástí obsahu právního významu listin.

 6)      Legalizace – výklad a příklady z praxe

 7)      Vybraná společná ustanovení, správní poplatky, správní řád, notářský řád.


 


Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček

 


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®