475 Přestupky v dopravě

475 Přestupky v dopravě

OLOMOUC, úterý 17.4.2018, 9-14 hodin     

Lektor:  Mgr. Leoš Staněk, vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic 

Cena: 1 700 Kč s DPH
bez DPH: 1 700 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Kliknutím na zelený košík vpravo provedete objednání. Následně kliknutím na červený košík vlevo nahoře otevřete formulář přihlášky, přihlášku vyplníte a odešlete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Pokud požadujete certifikát dle § 20 zákona 312/2012 Sb. vyplňte ve formuláři přihlášky do pole Poznámka (pod rubrikami Telefon a E-mail) svoje datum a místo narození.


Místo konání:

OLOMOUC, BEA centrum, Kosmonautů 1, cca 400m od nádraží směr centrum, možnost parkování u budovy

Odkaz na mapu zde

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2704971&y=49.5912390&z=17&source=traf&id=47999

Prezence od 8,30

Seminář 9,00 - 14 hodin


 

Vzdělávací program Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu v praxi (pro správní orgány 1. stupně) dle nového 
zákona o přestupcích 250/2016 Sb.“ 
má být nápomocen  úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, 
které mají působnost na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů 
z této oblasti, ale zejména s procesními postupy dle zákona o přestupcích 
a správního řádu, a to se zaměřením na praxi správního orgánu 1. stupně.

 Pan lektor ve výkladu zdůrazní změny správního trestání oproti stávající legislativní úpravě

 

 Program:

 1. Úvod do problematiky

 - pojem přestupku, základní právní předpisy a jejich vztah, příslušnost správních orgánů

 2. Přípravné řízení

 - zajištění důkazu před zahájením řízení, podání vysvětlení - účel, použitelnost jako důkazu,

  pořádková pokuta

 3. Blokové řízení

 - náležitosti pokutového bloku, upozornění na chyby

 4. Příkazní řízení

 - předpoklady a požadavky pro možnost aplikace

 5. "Klasické" správní řízení

 - zahájení správního řízení, úkony správního orgánu, vedení řízení, spis

 - účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, vady podání

 - doručování

 - ústní jednání (posuzování omluv z účasti, provádění důkazů – svědecká výpověď, 

důkaz listinou, znalecký posudek, ohledání, protokolace, obrazové a zvukové záznamy)

 - zajišťovací a pořádkové instituty - pořádková pokuta, předvedení, 

 - vykázání z místa úkonu

 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

 - rozhodnutí (náležitosti, druh a výše uložené sankce, požadavky na odůvodnění)

 - odvolací řízení - úkony správního orgánu 1. stupně, autoremedura

 - přezkumné řízení - autoremedura, předložení nadřízenému správnímu orgánu

 6. Zvláštní druhy řízení

 - společné řízení, řízení s mladistvými

 7. příklady procesně obstrukčních úkonů účastníků a návrh reakce správního

 orgánu  

 8. Jednotlivé přestupky proti bezp. a plynulosti silničního provozu

 (překročení rychlosti, antiradary, řízení pod vlivem alkoholu, telefonování

 za jízdy apod.)

 - příklady typických skutkových námitek a návrhy jejich vypořádání 

 (závada tachometru, absence dopravního značení, proškolení policistů apod.)

9. Dotazy, diskuse

 

 
Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.


BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček


Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®